Nombres de: Todos | Mujeres | Hombres


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Lilis

Genero: Femenino

Posibles origenes: griego

Significado:

Nombres similares:

Dixie, Ailis, Aimil, Nixie, Filia, Ligia, Nicia, Mikil, Niria, Nirit, Xipil, Lilia, Aidia, Ailia, Airic, Cibil, Eilis, Eiric, Gilia, Gilit,Buscar Pareja | Horoscopo